Dokumentasjon av Fgo, Elite og Gull

Under NAF's Landsmøte i Arendal ble det bestemt at Førstegangsoppdrett, Elite og Gull oppdrett skal dokumenteres med bilder eller video.

Informasjonen fra disse oppdrettene blir å finne her på NAF's websider slik at alle kan lese og benytte seg av informasjonen som blir lagret. Vi jobber med ONLINE løsninger for dette også, så etter hvert skal det bli mulig og registrere også dette direkte på nett. Vi håper da å kunne bygge en betydelig database med masser av informasjon om hva de forskjellige har gjort for nettopp å klare å få til oppdrett på noen av de vanskeligere artene.