Resultater fra oppdrettskampanjen 2005

Resultatene er revidert pr. 19/4 2006 av Hans Martin Hanslin

Syv klubber deltok i oppdrettskampanjen 2005. Jæren tok igjen den gjeveste prisen med over dobbelt så mange poeng som de andre klubbene til sammen. Eivind Idland tok prisen som beste oppdretter, 11 poeng foran John Morten Jensen.

Flere av klubbene som ikke deltok i 2005 mangler tydelig rutiner for registrering av oppdrett i klubben. Valg av oppdrettsansvarlig er avgjørende for om oppdrettene i klubben også skal vise igjen i oppdrettskampanjen. En klubb meldte tilbake at de ikke ser det som aktuelt å delta før en enklere prosedyre for registrering av oppdrett foreligger, dvs. en webbasert løsning. Flott å se at Hallingdal som ny klubb leverer et godt resultat i oppdrettskampanjen. Nytt av året er juniorkonkurransen. Kun fem klubber meldte inn oppdrett til denne. Gunnvor Idland stakk av med denne prisen.

En klubb som Jæren imponerer igjen med et flott resultat. Jæren er langt fra den største klubben i Norge, men over halvparten av deltakerne deltar i oppdrettskampanjen. Det gir resultater. Hadeland og Arendal har også en god oppslutning, der rundt 40 prosent av medlemmene deltar. Totalt 75 oppdrettere deltok i konkurransen 2005.

En klubb meldte inn oppdrett av invertebrater. NAF må vurdere om disse skal inn i oppdrettskampanjen.

 

Beste Klubb

Klubb Poeng Antall oppdrett Antall oppdrettere
Jæren AK 679 291 24
Drammen AK 72 32 8
Hallingdal AK 60 32 8
Bergen AK  53 27 9
Trondheim AK 48 26 8
Hadeland AK 44 24 6
Arendal og Omegn AK 33 21 7
Moss AK 16 6 5

 

 
Individnivå – alle deltakere
Nr Navn Klubb Poeng
1 Eivind Idland  Jæren AK  124
2 John Morten Jensen  Jæren AK  113
3 Stein Arild Høyland  Jæren AK  79
4 Kjeld Nielsen  Jæren AK  55
5 Joar Vik Aske  Jæren AK  51
6 Kjell Bjordal  Jæren AK  42
7 Asle W. Pedersen  Drammen AK  29
8 Hans Martin Hanslin  Jæren AK  26
9 Per Arne Ravndal  Jæren AK  21
9 Tom Narheim  Jæren AK  21
11 Leif Jørgen Grangård  Hallingdal AK  19
12 Alfsen Rune  Arendal AK  18
12 Knut Narvestad  Hadeland AK  18
14 Morten Arnestad  Hallingdal AK  15
14 Roger Sjølyst  Jæren AK  15
16 Ørjan C. Simonsen  Bergen AK  14
16 Arnt Ove Rydell  Jæren AK 14 
16 Gunnvor Idland  Jæren AK  14
16 Jan Stenløkk  Jæren AK  14
20 Gro D. Lervik  Drammen AK  13
20 Christer S. Pedersen  Trondheim AK  13
20 Arild Gulliksen  Jæren AK  13
20 Kjetil Gudmestad  Jæren AK  13
20 Terje Møllerhaug  Jæren AK  13
20 Tommy Magnussen  Jæren AK  13
26 Jan Erik Telnes  Bergen AK  11
26 Arnt Narve Bordal  Trondheim AK  11
28 Jens Mortensen  Hadeland AK  10
28 Torbjørn Røstelien  Hallingdal AK  10
28 Svein Grude  Jæren AK  10
31 Eris S. Jonassen  Drammen AK  9
32 Heidi Bjerkelien  Hadeland AK  8
32 John Ola Bakken  Drammen AK  8
34 Torsvik Tveit Magnus  Arendal OAK  7
34 Anders Holter  Drammen AK  7
34 Anders Gullaksen  Bergen AK  7
34 Stein Arne Sørlid  Hallingdal AK  7
34 Kjetil Bergfall  Trondheim AK  7
34 Øya VGS  Trondheim AK  7
34 Rune Karlsen  Jæren AK  7
34
 Trygve Unnemark
 Moss AK  7
42 Jarle E. Skose  Bergen AK  6
42 Tore Kulset  Trondheim AK  6
42 Arve Eike  Jæren AK  6
42 Tore Galta  Jæren AK  6
46 Sølvi Gullaksen  Bergen AK  5
46 Stein Erik Treverket   Hallingdal AK  5
49 Trude Eikeland  Jæren AK  5
49 Hansen Kenneth  Arendal OAK  4
49 Stian Johannessen  Drammen AK  4
49 Cecilie Oppegaard Knudsen  Bergen AK  4
49 Bjørn Helge Espeland  Bergen AK  4
54 Svein A. Kristiansen  Moss AK  4
54 Nicholas Hoff  Hadeland AK  3
54 Solbjørg Ileby  Hadeland AK  3
54 Anders Enge  Jæren AK  3
58 Per Olav Talåsen  Moss Ak  3
58 Hans Jørgen Matzow  Hadeland AK  2
58 Michael Sundel  Hallingdal AK  2
61 Olav L. Fagerbekk  Trondheim AK  2
61 Irene Dæhlin  Arendal OAK  1
61 Roald Haarberg  Arendal OAK  1
61 Øyvind Sandåker  Arendal OAK  1
61 Lene Seljåsen  Arendal OAK  1
61 Lennart Wam Hansson  Drammen AK  1
61 Kristine Tangen  Bergen AK  1
61 Karin Wichmann  Bergen AK  1
61 Gro Irene Kolstadbråten  Hallingdal AK  1
61  Alexander Rosenberg  Hallingdal AK  1
61  Erlend Sellie  Trondheim AK  1
61  Rolf Erik Rundberg  Trondheim AK  1
61  Egil Ove Wulvig  Jæren AK  1
61  Øistein Lian  Drammen AK  1
61  Espen Christiansen  Moss AK  1
61  Johanna Podhorny  Moss AK  1

 

Junior

Oppdretter Klubb Poeng
Gunnvor Idland Jæren AK 14
John Ola Bakken Drammen AK 8
Tore Galta Jæren AK 6
Anders Enge Jæren AK 3
Nicholas Hoff Hadeland AK 3
Erlend Sellie Trondheim AK 1
Alexander Rosenberg Hallingdal AK 1
Øistein Lian Drammen AK 1

 

Godkjente førstegangsoppdrett 2005

Oppdretter Art
Svein Ole Antonsen, Grenland AK Leptolebias fractifasciatus (Costa 1988)
Svein Ole Antonsen, Grenland AK  Fundulosma thierryi (Ahl 1924 )
Svein Ole Antonsen, Grenland AK Girardinichthys multiradiatus (Meek1904)
Thor W Dahl, Moss AK Danio choprae (Hora 1928)
Hans M Hanslin, Jæren AK Polycentrus schomburgkii (Müller & Troschel 1848)
Lars Peter Pedersen, Ringerike AK Melanotaenia solata (Taylor 1964)
Arnt Ove Rydell, Jæren AK Ancistrus claro (Knaack 1999)
Stian Svendsen Apistogramma diplotaenia (Kullander 1987)
Stian Svendsen Boraras brigittae (Vogt 1978)
Geir Aasmoe Tromsø AK Aphyosemion maculatum (Radda & Pürzl 1977)