Regler for kampanjen

Oppdrettskampanjen

NAF arrangerer ulike konkurranse mellom klubbene og mellom oppdrettere: den årlige klubbkonkurransen og den årlige individuelle konkurransen i tillegg til to typer breddeoppdrett (Gruppeoppdrett og Familieoppdrett) som samles opp over flere år.

KLUBBKONKURRANSE OG INDIVIDUELL KONKURRANSE

Klubbkonkurransen og den individuelle konkurransen er konkurranser der klubb og oppdretter får poeng etter hvor vanskelig en art er å oppdrette, på en gradert skala.

Bronse  1 Poeng
 Sølv 3 Poeng
 Gull 6 Poeng
 Elite 9 Poeng


Poengene summeres opp for et kalenderår om gangen og resultatene presenteres på NAF sine hjemmesider og på landsmøtet. Vinnerne premieres med plakett. I den individuelle konkurransen kåres også den beste junioroppdretteren (tom det året de fyller 16 år) som premieres med et gavekort.

En oversikt over valørene for artene finner du i VALØRLISTEN. Resultater fra tidligere år finner du HER. Førstegangsoppdrett gir dobbelt antall poeng. Under landsmøte i Arendal ble det bestemt at Gull og Eliteoppdrett må dokumenteres godt med video og bilder (både av voksne ,egg og yngel). Vi har alle en smarttelefon med kamera på, eller så kjenner vi noen som har det slik at man kan få hjelp.Bildene må være av slik en kvalitet at fisken er identifiserbar for de som skal godkjenne oppdrettet. Å dokumentere oppdrett er i dag så enkelt at alle skal klare det. Oppdrettsansvarlige i klubbene rapporterer inn alle registrerte oppdrett i vår egen nyutviklede web løsning. Man kan fortsatt også levere oppdrettene på en egen mal i et regneark slik som vi gjorde tidligere.

Reglene for godkjenning av oppdrett er enkle. Minst en yngel må ha overlevd til 8 uker etter klekking Yngelen som ikke har blitt 8 uker innen utgangen av året, registreres i neste års konkurranse. Akvaristen skal ha gjennomført hele prosessen med lek, klekking og oppfôring i sine egne akvarier. Kjøp av egg (eller yngel) fra andre som klekkes og fôres opp hjemme teller derfor ikke som godkjent oppdrett. Det gis bare poeng for et oppdrett per art per år.

I utgangspunktet registreres ikke menneskeskapte hybrider i oppdrettskampanjen, med det er gjort unntak for noen kulturformer (som platy og «L144») da disse ofte er nybegynnernes første forsøk på oppdrett.

BREDDEOPPDRETT

bredde plakett

For å skape større engasjement rundt oppdrett og utvikle kunnskapen om å drette fisk har vi også premiering for breddeoppdrett. Breddeoppdrett er delt i to konkurranser. Gruppeoppdrett er det som tidligere ble kalt Breddeoppdrett. Artene i valørlisten er delt inn i grupper etter slektskap og biologi. Akvaristen premieres etter hvor mange gruppe den klarer å drette. Den andre typen breddeoppdrett er Familieoppdrett, der konkurransen går på å drette arter fra fleste mulig familier. Inndeling i grupper og familier er gitt i valørlisten.

Gruppeoppdrett

Dette er en individuelle samle-konkurranse, der den enkelte akvarist skal søke å få flest mulig oppdrett av ulike fiskegrupper. Det er ingen tidsbegrensing på dette, så det kan samles poeng over mange år. Oppdrettene registreres på eget skjema [LINK til skjema. ]Den enkelte må imidlertid selv holde styr på sine oppdrett og få signatur fra klubben, samt sørge for at klubben sender dette til forbundet. Det premieres for 5, 10 og 15 grupper. Har du allerede fått diplom eller plakett for 5 eller 10 oppdrett, teller du videre med grupper du ikke har fra før. Forskjellen fra forrige inndeling er at det er noen flere grupper og all akvariefisk er med.

Familieoppdrett

Familieoppdrett fungerer på samme måte som gruppeoppdrett, men har et større konkurransemoment der det gjelder å drette arter fra flest mulig familier. Her er det ingen premiering, men en løpende konkurranse med liste på NAF sidene.

FØRSTEGANGSOPPDRETT

NAF vedlikeholder oversikten over hvilke arter som er drettet i Norge. .  En fullstendig liste over hvilke arter som er drettet finner dere i valørlista, der det er en egen kolonne for førstegangsoppdrett (FGO).  For å holde denne oppdatert, er en avhengig av at oppdrett meldes inn.

Listen over hvem som har drettet de ulike artene er ikke oppdatert enda. Den kommer etter hvert.

rm art 001

En del arter er drettet uten at noen krever førstegangsoppdrett. Det er fullt mulig å melde fra om at arter er drettet når dette kan dokumenteres.

Oppdretter må kunne dokumentere at identifikasjonen av arten er korrekt og dokumentere selve oppdrettet. Førstegangsoppdrett gjelder for beskrevne arter og for ubeskrevne stammer når det med rimelig sikkerhet ikke tilhører en beskrevet art. Navngivingen følger Fishbase.org. Fishbase er konservativ i forhold til navneendringer. Når en art splittes i flere arter, beholdes registrert FGO for den opprinnelige arten, mens det åpnes for nyregistrering av fgo på de nybeskrevne artene, med mindre det kan dokumenteres hvilke av de nye artene oppdrettene har tilhørt.

 

Hans M Hanslin & Rodney Midtbø

[Når vi får oppdatert listene, skal det linkes til følgende:

Godkjente førstegangsoppdrett tilbake til 1995 [link til liste]

Oversikt over alle arter drettet i Norge [link til valørlisten]

Skjema for innrapportering av førstegangsoppdrett [link til fil]